ZOO TYCOON 2

Fotografie

Všetky tieto fotografie boli urobené v Zoo Bojnice. Len tak aby bolo jasné.

Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus)

P1010022.JPG

Gueréza pláštiková kilimandžárska (Colobus guereza caudatus)

Banská Bystrica - Va

Lev africký (Panthera leo)

Banská Bystrica - Va

Medveď hnedý (Ursus arctos)

Banská Bystrica - Va

Medveď hnedý (Ursus arctos)

P1010001.JPG

Jazvec lesný (Meles meles)

P1010009.JPG

Slon africký (Loxodonta africana)

P1010045.JPG

Slon africký (Loxodonta africana)

P1010035.JPG

Kulan (Equus hemionus kulan)

P1010075.JPG

Orliak bielohlavý (Haliaeetus pelagicus)

Banská Bystrica - Va

Orliak bielohlavý (Haliaeetus pelagicus)

Banská Bystrica - Va

Kráska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)

Banská Bystrica - Va

Nandu pampový (Rhea americana)

P1010055.JPG

Bocian biely (Cicconia cicconia)

Banská Bystrica - Va

Lyžiačiar biely (Platarea leucorodia)

P1010030.JPG

Páv korunkatý (Pavo cristatus)

P1010026.JPG

Páv korunkatý (Pavo cristatus)

Banská Bystrica - Va

Páv korunkatý (Pavo cristatus)

Banská Bystrica - Va

Bažant siamsky (Lophura diardi)

Banská Bystrica - Va

Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)

Banská Bystrica - Va

Bernikla kanadská (Branta canadensis)

Banská Bystrica - Va

Kačička karolínska (Aix sponsa)

Banská Bystrica - Va

Kačica bielolíca (Anas bahamensis)

Banská Bystrica - Va

Kačica dvojškvrnná (Anas formosa)

Banská Bystrica - Va

Kačica vlnkovaná (Anas sibilatrix)

Banská Bystrica - Va

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)

Banská Bystrica - Va

Chochlačka sivá (Aythya ferina)

Banská Bystrica - Va

Kazarka hrdzavá (Tadorna ferruginea)

Banská Bystrica - Va

 
Ďakujem za návštevu. Pridalo mi to kredit...